Oznacza to, że gdyby nawet w toku postępowania mediacyjnego okazało się, że trzeba wrócić na drogę sądową, bo dojście do porozumienia tą drogą nie jest możliwe, nie może on zebranych informacji wykorzystać np. na sali sądowej, ani przekazać żadnym osobom trzecim, a dokumentacja z prowadzonej mediacji, zostaje zniszczona.