Polskie prawo już w 2005 r. umożliwiło korzystanie z tej formy rozstrzygania sporów.

Mediatorzy najczęściej proszeni są o pomoc w sprawach rozwodowych. Pary w ich obecności decydują o podziale majątku i obowiązków wobec dzieci. Mediatorzy pomagają doprowadzić do ugody także w konfliktach pracowniczych, rówieśniczych, gospodarczych, konsumenckich,  karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych.