Podczas gdy- jak można wyczytać na stronach sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości-  średni czas trwania sprawy sądowej w sądach rejonowych to około 130 dni, natomiast sądach okręgowych to około 240 dni. Są także sprawy, które ciągną się latami. Mediacje natomiast trwają od 30 do maksymalnie 90 dni, zazwyczaj wymagają maksymalnie 3 spotkań, z których ostatnie kończy się podpisaniem ugody.